people

2012

鈴木研究室集合写真

Professor Masaru Suzuki
Assistant prof. Junko Taniguchi
D2 iDaisuke Inoue
M2 Kei Noda
M2 Toshio Mouri
M1 Kenta Demura
M1 Koh Okamurai
M1 Shingo Machida
B Naoki IIda
B Yuka Ikada
B Shinnya Tachibana
B Yusuki Hideshima